Manuele lymfedrainage en pressotherapie

Manuele lymfedrainage en pressotherapie met drukgradiënt

Manuele lymfedrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Hoe werkt het:

Bij de Manuele Lymfdrainage wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel.
Hett ritme moet exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer.. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandeling begint, indien nodig, met een uitgebreid gesprek, waarin o.a. duidelijk zal worden hoe het lichaam (de mens) functioneert. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat.

Pressotherapie met drukgradiënt

De pressotherapie is een ondersteunende behandeling aan de manuele lymfedrainage maar kan ook als therapie op zich worden gebruikt, maar dan hoofdzakelijk bij oëdemen van vasculaire oorsprong.
Gedurende 30 minuten wordt het aangedane lidmaat in een manchet gestoken , bestaande uit verschillende compartimenten.
Via een apparaat ,dat met luchtslangen op de manchet is aangeloten, wordt lucht in de verschillende compartimenten geblazen volgens een bepaald patroon, bvb bij vasculair oëdeem zal de druk in ieder distale compartiment net iets hoger zijn dan in het proximale compartiment zodat er een “stuwing” ontstaat in de richting van het hart. Zodoende wordt het vocht gedraineerd.

Manuele lymfedrainage en pressotherapie met drukgradiënt 2