Cardio-vasculaire revalidatie

Cardio-Vasculaire Revalidatie

Na diverse ingrepen aan het hart-en/of  vaatsysteem is het zeer belangrijk zo snel mogelijk het ademhalingssysteem en het bloedcirculatiesysteem opnieuw te activeren met het oog op het voorkomen van complicaties en om de lichamelijke fitheid te optimaliseren.
Gedoseerde en progressieve oefentherapie met controle van de parameters zoals hartfrequentie en bloeddruk zijn hierbij hierbij onontbeerlijk.
Matig-regelmatig oefenen is hierbij de voornaamste stelregel.