Osteopatische manipulaties

Osteopatische Manipulaties

Evenals de behandelingstechnieken uit de manuele therapie worden in de osteopathie mobilisaties en manipulaties gebruikt om correcties in het bewegingsapparaat te herstellen.

Hierbij worden echter , meer nog dan in de manuele therapie ook functiestoornissen op afstand van de pijnlijke regio onderzocht en behandeld. Er is immers dikwijls een oorzakelijk verband tussen stoornissen in de extremiteiten (vb onderste ledematen) en rug-of nekproblemathiek.

Zo kan het zijn dat eerst gewrichten op afstand van de pijnlijke zone worden behandeld vooraleer de pijnlijke zone zelf wordt aangepakt.